FANDOM


תאליה גרייס היא בת זאוס. סובלת מפחד גבהים למרות היותה בת זאוס (אדון השחקים). תאליה הפכה לעץ כיוון שאביה ריחם עליה, ונשמתה שמרה על חיותו של המחנה אך מישהו מרעיל את העץ וחוששים להרס ענק של המחנה. פרסי,אנבת',גרובר וטייסון (אח-למחצה של פרסי) יוצאים למסע הצלה, ומביאים את גיזת הזהב, אך השפעה הגיזה טובה מידי, והעץ מוציא החוצה את תאליה. בספר גיבורי האולימפוס I מתגלים פרטים נוספים על משפחתה של תאליה. היא מתוארת כפנקיסיטית בעלת שיער שחור, קשוחה וחמת-מזג אך חברה טובה ונאמנה למרות הכול.

תאליה גרייס

תאליה גרייס

בספר השני עריכה

בסוף הספר לאחר מסע ההצלה שת פרסי,אנבת' גרובר וטייסון, תאליה נפלטת החוצה מהעץ שהייתה בתוכו וכמובן כולם המומים ונדהמים.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.